Organisatsioon

Eesti Pimedate Liitu kuulub 16 liikmesühingut.

Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib Eesti Pimedate Liidu igapäevast tegevust 7-liikmeline juhatus.

Eesti Pimedate Liit juhindub oma tegevuses üldkoosoleku kinnitatud põhikirjast.

Eesti Pimedate Liit  järgib vabaühenduste tegevuse eetilisi põhimõtteid http://ngo.ee/eetikakoodeks.

Eesti Pimedate Liit loeb oma asutamisajaks 11. detsembrit 1921. Siis loodi Tartus Eesti Pimedate Hoolekande Selts Pimedate Abi.