Juhatus

Ago Kivilo
esimees
Tel: 641 1972, 5309 5533
e-post: epl@pimedateliit.ee

Juta Adams
Tel: 5646 6289
e-post: juta.adams@gmail.com

Maimu Guzikova
Tel: 359 4542, 5836 2831
e-post: idapim@mail.ru

Priit Kasepalu
aseesimees, esindaja info- ja kommunikatsiooniküsimustes
e-post: priit@pimedateliit.ee

Monica Lõvi
esindaja välisküsimustes
e-post: monsalovi@gmail.com

Jakob Rosin
esindaja infotehnoloogia küsimustes
Tel: 523 2932
e-post: jakob.rsn@gmail.com
Skype:jakob.rosin

Tiina Tamm
Tel: 5380 1390
e-post: lepymty@gmail.com

 

Juhatuse ühine e-posti aadress: juhatus@pimedateliit.ee