Koostöö

Eesti Pimedate Liit teeb nägemispuudega inimeste probleemide lahendamisel koostööd ministeeriumide, ametite, avalik-õiguslike juriidiliste isikute ja mittetulundusühingutega.

Olulisemad koostööpartnerid on:

Õigusaktide täiendamisel ning puude või tervisekahjustusega inimeste sotsiaalse kaitse tagamise ja koostöö leppe täitmisel

Sotsiaalministeerium
http://www.sm.ee/et

Ligipääsetavuse küsimuste lahendamisel

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
http://www.mkm.ee/et

Töövõimereformi rakendamisel

Eesti Töötukassa
https://www.tootukassa.ee/

Eesti Pimedate Liit osaleb Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevuses ja projektides.

Eesti Puuetega Inimeste Koda
http://www.epikoda.ee/

Tähtsaim välispartner on

Soome Nägemispuudega Inimeste Liit
http://www.nkl.fi/fi/etusivu

Õppereis Soome (doc)

Koostööd tehakse ka:

Läti Pimedate Ühing
http://www.lnbrc.lv/english.htm

Leedu Pimedate ja Vaegnägijate Liit
http://www.lass.lt/

Ülevaade tegevusest (doc)