Kui ligipääsetav on tuleviku-Euroopa pimedate ja vaegnägevate inimeste jaoks? Euroopa Pimedate Liidu pressiteade

Euroopa Pimedate Liit on väljastanud uue ametliku seisukohavõtu Euroopa Ligipääsetavuse Akti kohta Brüssel/Tallinn, 28. veebruar 2018 2015. aastast alates on Brüsselis välja töötatud ligipääsetavust käsitlevat uut regulatsiooni. Euroopa Ligipääsetavuse Akti eesmärk on kehtestada nõuded toodete ja teenuste ligipääsetavusele. ”Sellest aktist võib saada läbimurre,” ütleb Wolfgang Angermann, Euroopa Pimedate Liidu (EBU)…
Kirja suurus