Abiks

Seaduste ja määrustega on puuetega inimestele, sh. nägemispuudega inimestele, kehtestatud üleriigilised sotsiaaltoetused ning sõidusoodustused, loodud rehabilitatsiooniteenuste kasutamise, tehniliste abivahendite soodustingimustel ostmise, kirjandusega kursis olemise ja telesaadetele parema ligipääsu ning muuseumide soodsama külastamise võimalused. Nägemispuudega lastel on võimalik omandada põhi- ja gümnaasiumiharidus. Loodud on tugiteenuseid erivajadustega üliõpilastele.

Kõigil abivajajatel ja nende sugulastel ning tuttavatel on võimalik saada puudespetsiifilist nõustamist.

Kirja suurus