Muuseumid

Muuseumiseaduse kohaselt arvestab muuseum oma ülesannete täitmisel muu hulgas laste ja puuetega inimeste vajadusi.

Muuseumiseaduse § 20 lõike 3 kohaselt tuleb riigimuuseumi osutatud teenuste eest tasu kehtestamisel arvestada, et muuseumi külastamine on kaheksa-aastasele ja nooremale lapsele, puudega kuni 16-aastasele isikule ning tema saatjale ja sügava puudega 16-aastasele ja vanemale isikule ning tema saatjale tasuta.

Sama nõue kehtib ka riigi poolt asutatud sihtasutusena tegutsevale muuseumile.

Osa muuseume on laiendanud tasuta külastamist kõigile puuetega inimestele ja nende saatjatele.

Kirja suurus