Õigusaktid

Nägemispuudega inimeste elu erinevaid valdkondi käsitlevad olulisemad seadused ja määrused. Tekstid on leitavad Riigi Teataja kodulehelt www.riigiteataja.ee

  • Sotsiaalhoolekande seadus
  • Puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerimise seadus
  • Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus
  • Riikliku pensionikindlustuse seadus
  • Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus
  • Tööturuteenuste ja -toetuste seadus
  • Liiklusseadus
  • Ühistranspordiseadus
  • Autoriõiguse seadus
  • Meediateenuste seadus

Puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise tingimused, kord ja tähtajad, hüvitatavate lisakulude arvutamise tingimused ja kord ning nõuded rehabilitatsiooniplaani vormi täitmisele; sotsiaalministri määrus nr. 61, 23.09.2008

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määramise ja väljamaksmise kord ning tähtajad; sotsiaalministri määrus nr. 49, 12.09.2008

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja dokumentide vormid; sotsiaalministri määrus nr. 16, 16.02.2002

Puudega isiku kaardi vorm ja väljastamise kord; sotsiaalministri määrus nr. 32, 09.08.2012

Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord; sotsiaalministri määrus nr. 79, 14.12.2000

Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused; sotsiaalministri määrus nr. 90, 23.12.2010

Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes; majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr. 14, 28.11.2002

Kirja suurus