EPL infoleht Valguse Kaja

Valguse Kaja on Eesti Pimedate Liidu ajakiri.

Ajakirja esiknumber ilmus 1990. aastal. Aastail 1990-1992 ja 1996-1998 anti aastas välja erinev arv numbreid. Ajakiri ei ilmunud aastail 1993-1995 ja 1999. Alates 2000. aastast on ajakiri ilmunud kaks korda aastas.

Tavakirjas variandi väljaandmist rahastavad Eesti Puuetega Inimeste Fond ja Eesti Pimedate Liit.

Eesti Pimedate Raamatukogus on tavakirjas ajakirja numbrid loetud helikandjatele ja trükitud punktkirja.

Toimetusse kuuluvad: Jakob Rosin, Kerli Tennosaar (kontaktisik), Mirja Räpp, Kai Kuusk ja Elisabeth Egel.

Ajakiri ootab kaastöid!

Kirjutised nägemispuudega inimeste elust ja tegevusest saata e-posti aadressile
kerli@pimedateliit.ee

ning lühijutud ja luuletused e-posti aadressile
mirjak@hot.ee

Kirja suurus