Raamatud

Raamatud nägemispuudega inimeste elust, õpetamisest ja rehabiliteerimisest

Trükis "Kui kohtad nägemispuudega inimest" (loe siit: Kui_kohtad_trükifail_dets2016)
Koostaja Kerli Tennosaar jt. Eesti Pimedate Liit, 2016

15 aastat vabaharidustööd Eesti Pimedate Muuseumis 1987-2002
Koostaja Aldo Kals. Tartu: Eesti Pimedate Muuseum, 2002

Eesti NSV Pimedate Ühingu Tartu Õppe-Tootmiskombinaat
Koostajad Aldo Kals jt. Tallinn: Valgus, 1987

Eesti Pimedate Muuseumi hoolekogu 1980-1995
Koostaja Aldo Kals. Tartu, 1996

Eesti Pimedate Ühingu Tallinna Õppe-Tootmiskombinaat.
Tallinn : Valgus, 1989

Eesti punktkirja käsiraamat
Koostajad Anneli Nellis, Ilona Tars, Kadri Kutsar, Monica Lõvi, Julia Trofimova, Vello Vart. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2012

Eesti NSV Pimedate Ühing 35
Aldo Kals. Tallinn: Valgus, 1986

Eesti pimedate õpetamise ajalugu.
Aldo Kals. Tartu: Eesti Pimedate Muuseum, 1999

Tallinna Pimedate Kool 1883-1914
Aldo Kals. Tallinn: Valgus, 1988

Tartu pimedad solistid 1938-1972
Aldo Kals. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2008

Tartu pimedate koolid 1922-1945
Aldo Kals. Tartu: A. Kals, 1995

Kolmveerand sajandit pimedate tööd ja elukooli Tartus: EPITAR-75
Koostaja Erich Asumäe. Tartu: Epitar, 1997

Lehekülgi Eesti pimedate ajaloost. I: eluloolisi artikleid.
Koostaja Aldo Kals. Tallinn: Eesti Pimedate Ühing, 1991

Lehekülgi Eesti pimedate ajaloost. II: eluloolisi artikleid.
Koostaja Aldo Kals. Tartu : Eesti Pimedate Muuseum, 1996

Lehekülgi Eesti pimedate ajaloost. III: eluloolisi artikleid.
Koostaja Aldo Kals. Tartu : Eesti Pimedate Muuseum, 2001

Lehekülgi Eesti pimedate ajaloost. IV: elu- ja ajaloolisi artikleid.
Koostaja Aldo Kals. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2006

Lehekülgi Eesti pimedate ajaloost. V: elu- ja ajaloolisi artikleid.
Koostaja Aldo Kals. Tallinn ; Tartu: Tartu Emajõe Kooli Pimedate Haridusloo Muuseum, 2011

Tartu Emajõe Kool aastatel 1947-2012.
Koostaja Aldo Kals. Tallinn: A. Kals, 2013

Tartu Emajõe Kool sõnas ja pildis 1883-2013
Koostaja Aldo Kals. Tallinn: Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium, 2014

Nägemispuudega inimesed.
Aleksander Vassenin. Tallinn: Eesti Puuetega Inimeste Koda, 2003

Ilukirjandus nägemispuudega autoritelt

Artikleid muusikast, muusikuist ja muustki.
Arnold Anton. Pärnu: Perona, 1994

Videvikuvirvad: jutustusi, artikleid, värsse, noote.
Arnold Anton. Pärnu: A. Anton, 2006

Õpilane Henn suure kuuse alt.
Henn Kungla. Tallinn: Eesti Pimekurtide Tugiliit, 2002

Kuusealune. Siil ja jänes.
Haapsalu: A. Oraveer, 2009

Kuusealune. Tegu ja tagajärg.
Haapsalu: A. Oraveer, 2009

Kuusealune. Tegu ja tagajärg II.
Haapsalu: A. Oraveer, 2012

Kuusõalonõ. Eeläne ja täämbäne elo.
Tartu: Seto Kolledži Ühing. 2013

Kuusõalonõ. Seto rahvas murrõh ja rõõmuh.
Obinitsa: Setomaa Valdu Liit, 2010

Kuusõalonõ. Handśak värk.
Obinitsa: Setomaa Valdu Liit, 2016

Eluteater.
Maria Elise. Kuressaare : M. Elise, 2000

Valged väljad.
Maria Elise. Kuressaare : M. Elise, 1995

Hingeaken: Luuletusi.
Vaike Pilvistu. Tallinn: Eesti Raamat, 1982

Käed.
Vaike Pilvistu. Tallinn: Eesti Raamat, 1985

Suur tee kõliseb kõrva.
Vaike Pilvistu. Tallinn : Eesti Raamat, 1987

Öövalgus: Eesti nägemisvaegurite luuletusi.
Tartu: Lõuna-Eesti Pimedate Ühing, 2001

Kirja suurus