Arutelulist

Eesti Pimedate Liidu meililist „Arutelu“

Arutelulist on loodud, andmaks nägemispuudega inimestele ja nägemispuudega inimeste probleemidest huvitatuile võimaluse arutleda erinevatel nägemispuudega seotud teemadel. Olgu selleks siis igapäevaelu probleemid, üleriigilised nägemispuudega inimesi puudutavad küsimused või uued abivahendid.

Listi saavad postitada kõik, kuid nende kirjad, kes ei ole listiga liitunud, läbivad moderaatori kontrolli.

Listiga liitumiseks tuleb saata tühi kiri aadressile arutelu-subscribe@pimedateliit.ee,
listist lahkumiseks aga kiri aadressile arutelu-unsubscribe@pimedateliit.ee

Meililisti postitamisel tuleks järgida üldist head suhtlemistava. Listi liikmeil on keelatud listi infomüraga koormata või meilivestluste head tava muul moel rikkuda. Listi võib kirjutada kõigest, mis puudutab nägemispuuet ning nägemispuudega inimesi. Sisu sobivuse kahtluse korral võib alati saata kirja moderaatorile
aadressile arutelu-owner@pimedateliit.ee

Listi on keelatud postitada seksistliku, rassistliku või vaenu õhutava sisuga kirju. Niisuguste kirjade korduval saatmisel ning moderaatori vastavate hoiatuste ignoreerimisel on moderaatoril õigus kasutaja edasine listi kasutamine blokeerida.

Meililist on eestikeelne. Kirjas võõrkeelse sisu kasutamisel tuua ära ka eestikeelne tõlge või lühikokkuvõte.

Kirja suurus