Juhatus

Jakob Rosin
esimees
Tel: 523 2932
e-post: jakob@pimedateliit.ee
Skype: jakob.rosin

Ago Kivilo
auesimees
Tel: 5309 5533
e-post: epl@pimedateliit.ee

Priit Kasepalu
aseesimees
Tel: 5646 8364
e-post: priit@pimedateliit.ee

Maimu Guzikova
Tel: 359 4542, 5836 2831
e-post: idapim@mail.ru

Monica Lõvi
esindaja välisküsimustes
e-post: monsalovi@gmail.com

Silver Pulk
Tel: 521 3696
e-post: parnupimedad@gmail.com

Tiina Tamm
Tel: 5380 1390
e-post: lepymty@gmail.com

Juhatuse ühine e-posti aadress: juhatus@pimedateliit.ee

Kirja suurus