Aasta tegu 2016

Tunnustuse „Aasta tegu 2016“ laureaadid

Ülemiste kaubanduskeskus, kes on pidanud oluliseks seda, et ostlemisvõimalused laieneksid ka nägemispuudega inimestele.

Martin Algus näidendi „Kes kardab pimedat?“ kirjutamise ja Jaanika Juhanson näidendi Terateatris lavastamise eest.

Lääne Päästekeskuse Haapsalu päästekomando, mille päästjad leidsid oma põhitöö kõrvalt aega, et kontrollida Haapsalu nägemispuudega inimeste kodudes küttekollete korrasolekut ja suitsuandureid.

Balti Kaitsekolledžiga seotud ühendus BaltGirls, kes kinkis nägemispuudega lapsi õpetavale Tartu Emajõe Koolile ülivajalikud rütmipillid.

Ellen Teemus, kes Aleksandr Stroganovi mononäidendi „Triikija“ originaalteksti spetsiaalselt nägemispuudega inimestele kohandas ja meisterlikult kirjeldusetendusena esitas.

Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna spetsialist Merike Palginõmm, kes korraldas Pärnumaa nägemispuudega inimestele elamusrikkaid loodusretki.

OÜ Raeoptika, kes on edendanud Lõuna-Eesti Pimedate Ühingu arvutiklassi tööd.

Kondiiter Maire Meldre, kes on Lõuna-Eesti Pimedate Ühingu tegevust toetanud.

 

Kirja suurus