ARENGUKAVA 2021-2026

MTÜ Eesti Pimedate Liit
ARENGUKAVA aastateks 2021-2026

Arengukava tekst 

Eesti Pimedate Liit (EPL) on nägemispuudega inimeste ühingute ja nägemispuudega inimestega tegelevate ühingute ning sihtasutuste katusorganisatsioon. Liidu eesmärk on kaitsta nägemispuudega inimeste huve ning esindada nägemispuudega inimesi riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Eesmärgi saavutamiseks liit muu hulgas:

  • osaleb nägemispuudega inimesi puudutavate õigusaktide väljatöötamises;
  • teeb koostööd teiste puuetega inimeste ühendustega;
  • korraldab liikmesühingute eestvedajatele koolitusi ja üritusi;
  • annab välja trükiseid ja teabematerjale;
  • määrab ja maksab võimaluse korral stipendiume ning toetusi;
  • osutab teenuseid ja arendab muud tegevust.
Kirja suurus