Koostöö

Eesti Pimedate Liit teeb nägemispuudega inimeste probleemide lahendamisel koostööd ministeeriumide, ametite, avalik-õiguslike juriidiliste isikute ja mittetulundusühingutega.

Olulisemad koostööpartnerid on:

Õigusaktide täiendamisel ning puude või tervisekahjustusega inimeste sotsiaalse kaitse tagamise ja koostöö leppe täitmisel

Sotsiaalministeerium
www.sm.ee

Ligipääsetavuse küsimuste lahendamisel

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
www.mkm.ee

Töövõimereformi rakendamisel

Eesti Töötukassa
www.tootukassa.ee

Eesti Pimedate Liit osaleb Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevuses ja projektides.

Eesti Puuetega Inimeste Koda
www.epikoda.ee

Tähtsaim välispartner on

Soome Nägemispuudega Inimeste Liit
www.nkl.fi

Õppereis Soome (doc)

Koostööd tehakse ka:

Läti Pimedate Ühing
www.lnbrc.lv

Leedu Pimedate ja Vaegnägijate Liit
www.lass.lt

Ülevaade tegevusest (doc)

Kirja suurus