Projektid 2013

Eesti Pimedate Liidu üldkoosolek on kinnitanud 2013. a. tegevuskava. Tegevuskava aitab ellu viia peaeesmärki: olla nägemispuudega inimeste ja nende liikmesühingute koostööd ühendavaks lüliks. EPL-i põhiülesandeks on kaitsta nägemispuudega inimeste huve riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil järgides Puuetega Inimeste Õiguste Konvensiooni ja EV Invapoliitika üldkontseptsiooni.

Eesti Pimedate Liidu 2013.a. tegevuskaval põhinevad projektid, mille elluviimist toetab läbi Eesti Puuetega Inimeste Koja Eesti Hasartmängumaksu Nõukogu.

Infolehe „Valguse Kaja“ väljaandmine

Nägemispuudega inimesed ja üldsus vajavad teavet Eesti Pimedate Liidust ning pimedate ja vaegnägemisega inimeste probleemidest. Seda edastab infoleht „Valguse Kaja“.

Enamik autoreid on ise nägemispuudega. Infoleht annab neile eneseväljendamisvõimaluse ning tõstab usku endasse. Infolehte levitatakse liikmesühingute kaudu nägemispuudega inimestele üle Eesti. Üldsuse teavitamiseks saadetakse seda suurematele raamatukogudele, haiglate silmaosakondadele, puuetega inimeste organisatsioonidele ning nende probleemidega tegelevatele asutustele.

Koolitused „Aita ennast ise“

Koolitused on mõeldud inimestele, kes on hiljuti nägemise osaliselt või täielikult kaotanud, aidata kaasa nende ühiskonda lõimumisele, enesega toimetuleku parandamisele, enesehinnangu tõstmisele. Puudega inimestel ei tohi lasta oma seisundi tõttu passiivseks muutuda. Tuleb selgitada abivahendite kasutamist liikumisel, loovust ja selle arendamist, toimetulekut igapäevaelus. Üks eesmärk on liikumisõpetuse algtõdede tutvustamine ja psühholoogi vestlus „Kuidas saada üle puudest tingitud stressist“.

Eesti Pimedate Liidu puhkpilliorkestrite koostöö kontsert

Tartu pimedate puhkpilliorkester on asutatud 1926. a. ja Tallinna orkester 1957. a. Orkestrid tegutsenud väga pikka aega ja leidnud oma koha pimedate inimeste muusikaelus. Koos on musitseeritud alates 1979. aastast. Dirigendid on Neeme Saar (Tartu) ja Vello Loogna (Tallinn).

Ühendorkestri koostöökontsert toimub 25.-26.juunil 2013.a. Jurmalas.

Ühendorkester esineb festivalil "Puude taga on inimene" 8.juunil kell 16.30. Festival toimub 07.-08.06.2013.a. Tallinna Lauluväljakul.

Liikmesühingute juhatuste eestvedajate koolitus

2012. aastal läbiviidud arengukava koostamise koolitusel osalejad soovisid väga jätkukoolitust. Koolitusel saaksid kokku sama tööd tegevad inimesed. Nad saaksid esitada küsimusi-vastuseid nii koolitajale kui ka üksteisele, samas ka vahetada kogemusi.

Arengukava jätkukoolitus toimus 17.-18.aprillil Laulasmaa hotellis.

Eesti Pimedate Liidu suvepäev

20.augustil toimub Eesti Pimedate Liidu suvepäev Lepanina hotelli välialal. Suvepäev toob kokku EPL-i liikmesühingute liikmed, saame sel päeval omavahel suhelda, jagada rõõme ja muresid. Suvepäeval esinevad meile liikmesühingute ansamblid ja lühida ülevaate oma ühingu tegevustest teevad liikmesühingute juhatajad.

Muusikafestival "Balti Laine 2013"

31.05-01.06.2013.a. toimub muusikafestival Balti Laine 2013 Leedus, Palangas. Eestist osalevad kaks kollektiivi- ansambel  "Fööniks" Tartust ja "Lusikamehed" Narvast.

Seminar valge kepi päeva raames

2013. a. toimub valge kepi päeval konverents nägemispuudega inimeste teemadel. Valge kepi päeval jagab Eesti Pimedate Liit oma toetajatele välja tunnustuse "Aasta tegu 2013".

Kirja suurus