Projektid 2016

Projektid 2016

Projektid

Projektid 2016

Eesti Pimedate Liidu 2016. a tegevuskaval põhinevad projektid on järgmised. Nende projektide elluviimist toetab Eesti Puuetega Inimeste Koja kaudu Eesti Hasartmängumaksu Nõukogu.

  • Augustis 2016 valmis projekteerimisjuhend „Ehitatud keskkonna ligipääsetavus nägemispuudega inimestele”. See juhend on EPLi veebilehel kättesaadav. (Projekti rahastas Kodanikuühiskonna Sihtkapital.)
  • EPLi suvekool (7. ja 8. juunil Käsmus Lainela puhkekeskuses)
  • EPLi matkapäev (29. septembril Kagu-Eestisse)
  • Valge kepi päeva seminari (esinejad Mari Sepp, Mart Juhanson, Mari Tarand ja Erika Tammpere) korraldamine ja aasta teo tunnustuse väljaandmine
  • EPLi liikmesühingute eestvedajate meeskonnakoolitus (22. ja 23. novembril Tallink City hotellis, koolitaja Anu Virovere)
  • EPLi infolehe Valguse Kaja väljaandmine kaks korda aastas
  • Balti Komitee ümarlaual osalemine Leedus Vilniuses
  • Trükise „Nägemispuudega inimesed tööl“ koostamine ja väljaandmine
  • EPLi puhkpilliorkestri kontsertreis (17. ja 18. septembril; esineti Hiiumaal Käina huvi- ja kultuurikeskuses ning Harjumaal Laitses Lootuse külas)
Kirja suurus