Tegevuskava 2019

Tegevuskava 2019

MTÜ Eesti Pimedate Liit 2019. aasta tegevuskava

 

Eesti Pimedate Liit lähtub 2019. aasta tegevuses põhikirjalistest eesmärkidest, arengukavast ja tegevuskavast.

Eesti Pimedate Liidu 2019. aasta prioriteet on ligipääsetavus.

 

Tegevuskava 2019. aastal:

 

Esindamine ja kaitse

1.1. Aidata kaasa puuetega inimeste õiguste konventsiooni ellurakendamisele.

1.2. Osaleda Eesti Puuetega Inimeste Koja üritustel ja töös. Teha koostööd teiste puudega inimeste organisatsioonide ning fondidega.

1.3. Esitada täiendusi ja parandusi nägemispuudega inimesi puudutavatesse õigusaktidesse.

1.4. Jätkata tööd, et parandada nägemispuudega inimeste hariduse, rehabilitatsiooni ja tööhõive võimalusi.

1.5. Esitada ettepanekuid, kuidas abivahendisüsteemi nägemispuudega inimeste vajadustele vastavaks muuta ja nägemisabivahendite loetelu täiendada.

1.6. Populariseerida punktkirja oskust ja kasutamist.

1.7. Esindada nägemispuudega inimeste huve ehitatud keskkonna ligipääsetavust puudutavate normdokumentide väljatöötamisel, et parandada elukeskkonda ja üldkasutatavate objektide ligipääsetavust. Osaleda ligipääsetavuse nõukogu töös.

1.8. Osaleda Balti Komitee ja Euroopa Pimedate Liidu töös.

1.9. Jätkata koostööd Soome Nägemispuudega Inimeste Liiduga.

 

Avalikustamine ja teavitamine

2.1. Selgitada ühiskonnale nägemispuudega inimeste probleeme, tähistada valge kepi päeva ja anda välja tunnustus „Aasta tegu 2019” (17. oktoobril Tallinna Õpetajate Majas).

2.2. Arendada ning täiendada EPLi veebilehte ja Facebooki-lehte.

2.3. Kirjastada ajakirja Valguse Kaja ja seda sihipäraselt levitada.

2.4. Tugevdada ühisürituste kaudu liikmesühingute otsesidemeid (matkapäev Saaremaale 11. ja 12. septembril).

2.5. Osaleda Baltimaade laulukonkursil „Balti laine” (20.-22. septembril Leedus Kaunases).

2.6. Nõustada veebilehtede ja mobiilirakenduste loojaid, kuidas muuta need nägemispuudega inimestele ligipääsetavaks.

 

Organisatsiooni areng

3.1. Koguda liikmesühingute tegevuse kohta infot, osaleda nende üritustel ja neid nõustada.

3.2. Korraldada suvekool (22. ja 23. mail Nelijärve puhkekeskuses) ning koolitus (8. mail Oru hotellis), mis on suunatud juhatuse liikmetele ja liikmesühingute eestvedajatele, võtta osa teiste organisatsioonide korraldatavatest EPLi tegevusega seonduvatest koolitustest.

3.3. Teha koostööd Ranniku Maja OÜ-ga, et parandada Ranniku Puhkekeskuses nägemispuudega inimeste puhketingimusi.

3.4. Jätkata tööd kompetentsikeskuse arendamisel. Pakkuda ettevõtetele, asutustele ja organisatsioonidele nõustamisteenuseid nägemispuudega inimestele ligipääsetava keskkonna kujundamisel.

3.5. Arendada Tallinna Laki 7 kinnistut.

 

EPLi 2019. aasta tegevuskava on kinnitatud juhatuse 21.02.19 koosoleku otsusega.

Kirja suurus