12 Sõnumite saatmine

Video transkriptsioon

Lisaks helistamisele on telefonis veel üks oluline funktsioon, nimelt sõnumite saatmine. Alati ju rääkida ei saa, ja siis on hea kirjutada. Selles peatükis vaatamegi telefonis olevate sõnumite äppi, ning uurime, kuidas reageerida saabunud sõnumile ning kuidas vastuseid ise saata. Alustuseks tuleb meil leida üles telefonis sõnumite rakendus.

Sõnumeid saab saata läbi sõnumite rakenduse, ja selle nimi on messages. Vaikimisi paigutab telefon sõnumite rakenduse alla paremasse nurka.

Messages rakenduses, nagu me kuuleme, on meil üks lugemata sõnum. Siin annabki telefon koheselt ikooni peal teada, kui palju meil lugemata sõnumeid on. Koputame siis selle peale.

Avanes siis sõnumite loend, ja sõnumid on koondatud kõik vestlustesse. Iga vestlus siis vastavalt selle kontakti või inimese jaoks, kellega sa vestled. Nii et mina vaatan, mis mul siin paistab.

Telefon loeb ette saabunud sõnumi teate

Seda on ikkagi raske lugeda, inglisekeelne kõnesüntesaator eesti keelt väga hästi ei taju, ja seetõttu on mõistlik sõnumite rakenduses panna peale soome keel, ehk eestikeelne kõnesüntesaator. Selleks keeran rootorit language valikuni ning tõmban sõrmega ülevalt alla. Suomi

Ja nüüd, puudutades ekraani keskosa uuesti, kus on vestlused.

Telefon loeb ette:

Mina Ise on read: Hei, kas homne porgandite harvendamine on ikka jõus?

Mina Ise, tegelikult on see minu enda poolt endale saadetud sõnum, ja unread tähendab siis seda, et see vestlus on lugemata. Koputan selle peale.

Telefon küsib nüüd (kuna esimest korda see sõnum lahti tehakse), et kas saata teateid selle kohta, et sõnum on loetud. Ehk siis, kui saad sõnumivestluse, võib telefon teisele poolele anda märku, et sa oled nüüd sõnumi lugenud. Iga inimene otsustab ise, kas sa tahad, et teine inimene teaks seda sõnumit lugenud oled.

Mina ütlen siin okay, või siis allow, libistades sõrmega vasakult paremale, nagu ikka pühkimine käib ja koputades kaks korda.

Nüüd on avatud siis message sõnum niimoodi, et üleval servas on Mina Ise kui pealkiri, kellega siis parasjagu suheldakse, ning selle all hakkab olema vestlus.

Telefon loeb ette kuupäeva

Teisipäeval, 15.03 on saabunud sõnum.

Mina Ise: Hei, kas homne porgandite harvendamine on ikka jõus?

See on siis minu poolt saadetud sõnum, ja kuna siin praegu rohkem sõnumeid ei olegi, siis ülejäänud osa ekraanist on tühi ainult tekstikenttä. Tekstikenttä on siis text field, tekstiala tekst. Ehk siis see on ala, kus saab hakata sõnumit kirjutama. Selle peale koputades avatakse ekraani alumises osas jälle klaviatuur. Ja proovime nüüd siis siia miskit kirjutada.

Kirjutan näiteks, et ei ole.

Jakob kirjutab

Kui me olime eelnevalt harjunud sellega, et enter nupp ja kõikide asjade kinnitamine käib alumisest paremast nurgast, siis selle peale koputades, siis öeldi uusi ridä, tehti uus rida, see toimib nüüd nii nagu arvutis näiteks vöödis enter klahv, ehk siis lisataksegi uus rida saab asju üksteise alla kirjutada.

Selleks, et saata sõnumit, tuleb meil leida aga üles send nupp ja see asub klaviatuuri paremas servas üleval, ehk siis, kui me ekraanil paremal servas libistame sõrmega üles.Ja send nupule koputades kaks korda tegi telefon vihisevat häält – see tähendab seda, et sõnum on ära saadetud. Ja kui me nüüd vaatame ekraani üleval olevat vestluse osa:

Telefon loeb ette:

Mina Ise: Hei, kas homne porgandite harvendamine on?

On siin see vana sõnum, ja vasakult paremale. (telefon loeb kuupäeva ja kellaaja). See neliteist ja kakskümmend seitse tähendab seda, et täna kell neliteist kakskümmend seitse on järgmine sõnum olnud.

Your iMessages tähendab see siis seda, et see on siis nüüd minu poolt saadetud sõnum. Kui nüüd saabub siia vestlusesse uus sõnum, toimub järgmine asi: message received from Mina Ise: miks mitte?

Ehk siis, telefon loeb automaatselt uue saabunud sõnumi ette, ütleb message , sõnum saabunud,   Mina Ise, ehk siis see tegelikult selle kontakti nimi, kellelt see sõnum saabub, ja sõnumi sisu.

Nagu te kuulsite, nüüd ütles telefon  Mina Ise is typing, sellepärast et ma kirjutan teises seadmes endale ise sõnumit.

Telefon loeb ette:

Message received from Mina Ise: tahaks küll sind näha.

Siis ongi sõnum saabunud, ja see loetakse ilusasti ette ning sina ei pea otsima, kus on uus sõnum, vaid saad hakata kohe vastu saatma sõnumit. Noh näiteks ütleme, et kirjutan siia, okei, tulen peagi.

Jakob trükib

Ja sõnum ongi ära saadetud.

Lühidalt ongi see sõnumite saatmise osas kõige põhilisem. Sõnumite rakenduses on veel hulk lisafunktsioone. Sõnumeid saab saata niimoodi: ekraanile lendab sõnum koos konfettide ja/või ilutulestikusajuga, või siis on seal mingisugused südamepildikesed ja selline pudru. Aga neid on võimalik kõigil eraldi ise otsida. Oluline on see, et saaksid sõnumi saadetud ja saabunud sõnumeid lugeda.

Räägime veel natukene sellest, kuidas sõnumid saabuvad, kui meid sõnumiäpis ei ole. Panen sõnumiäpi kinni ja lähen koduekraanile.

Kui meile saabuvad sõnumid samal ajal, kui me ei ole sõnumite äpis, teeb telefon kõll ning mõneks sekundiks ilmub ekraani ülemisse ossa ka teade selle kohta, et sõnum on saabunud. Kui me sellest aga välja ei tee, või seda ei märka, ilmuvad sõnumid teavituskeskusesse, mida me mõni peatükk tagasi ka õppisime.

Nüüd lähmegi vaatame teavituskeskusesse vaatama, äkki vahepeal on sõnumeid tulnud.

Tõmban ühe sõrmega ekraanil ülevalt alla, kuni keskele, kuni kostis kolm toksatust ja jõudsin teavituskeskusesse.

Siin on vaadates ringi.

Telefon loeb ekraani

Ja siin ongi näha, et  Mina Ise on saatnud sõnumi: tule ruttu.

Kui ma nüüd selle peale koputan, siis avaneski tegelikult seesama vestlus.

Telefon loeb sõnumid ette:

Mina Ise: jään ootama

Mina Ise, tule ruttu

No vot, ja niimoodi on tegelikult võimalik kirjutada ning sõnumitele reageerida.

Ise saab sõnumite saatmist alustada, kui see vestlus ei ole varemalt loodud. Lähme siit vestlusest välja ühe võrra tagasi, ning leiame näiteks ekraani ülevalt paremalt nurgast nupu compose, mis on siis saatmiseks mõeldud nupp. Koputan sellele kaks korda, ja nüüd küsib telefon, kellele me tahame sõnumit saata.

Kontaktide peatükis lõime kontakti Mari Sepp, ja proovime sellegi siis ära. Leiame tema nime üles. Selleks on ekraani alumises osas jällegi klaviatuur, kuhu saame kirjutada. Kirjutan siia, Mar ja telefon tegelikult otsib juba nimesid kontaktide hulgast ning on kuvanud otsingu tulemused ekraanile.

Telefon loeb ette:

Results Mari Sepp neli ja üksi üksi seitsme kaksi.

Nagu te kuulete loetakse ette nimi ja number. Kui ma selle peale nüüd koputan kaks korda tekstiks, siis ongi sa lisatud saajate hulka. Mari sõnumit on võimalik korraga mitmele inimesele saata. Selleks tuleb siia väljale veel inimesi kirjutada. Nüüd selleks, et sisu kirjutama hakata, leiame ekraani umbes keskelt messages, text messages välja, ja sellele koputades ongi jälle klaviatuur valmis kirjutamiseks.

Selliselt käibki telefonis sõnumite saatmine ja nende vastuvõtmine.

Nüüd oled sa tuttav telefonis olevas sõnumiteäpi põhiliste funktsioonidega ning oskad reageerida saabuvate sõnumite teavitustele ja saata isegi sõnumeid. Võta nüüd äkki hetk ja saada mõnele heale sõbrale sõnum ja räägi, kui äge uus telefon sul on.