Arengukava 2021-2026

Lae alla arengukava .docx versioon

MTÜ Eesti Pimedate Liit ARENGUKAVA aastateks 2021-2026

ORGANISATSIOONI ÜLDISELOOMUSTUS

Eesti Pimedate Liitu kuulub 16 liikmesühingut:

 1. MTÜ Eesti Nägemispuuetega Laste Vanemate Liit
 2. MTÜ Eesti Pimemassööride Ühing
 3. MTÜ Ida-Eesti Pimedate Ühing
 4. SA Juht- ja Abikoerte Kool
 5. MTÜ Jumalalaegas
 6. MTÜ Järvamaa Pimedate Ühing
 7. MTÜ Lõuna-Eesti Pimedate Ühing
 8. MTÜ Läänemaa Nägemisvaegurite Ühing
 9. MTÜ Lääne-Viru Pimedate Ühing
 10. MTÜ Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskus
 11. MTÜ Nägemispuuetega Inimeste Kohtla-Järve Ühing
 12. MTÜ Pimedate Infoühing Helikiri
 13. MTÜ Põhja-Eesti Pimedate Ühing
 14. MTÜ Pärnu Pimedate Ühing
 15. MTÜ Saaremaa Pimedate Ühing
 16. MTÜ Viljandimaa Pimedate Ühing

Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib Eesti Pimedate Liidu igapäevast tegevust 7- 15 liikmeline juhatus.

EPL kuulub alljärgnevatesse organisatsioonidesse:

 • Euroopa Pimedate Liit
 • MTÜ Eesti Puuetega Inimeste Koda

Missioon

EPL eesmärk on kaitsta nägemispuudega inimeste huve, esindada nägemispuudega inimesi riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil. EPL toetab oma liikmeid koostöö arendamisel kohalike omavalitsustega.

Oma eesmärgi saavutamiseks EPL muuhulgas:

 1. teeb koostööd teiste puuetega inimeste ühendustega;
 2. korraldab nägemispuudega inimeste rehabiliteerimist, koolitusi ja üritusi;
 3. osaleb seadusloome protsessides esindades nägemispuudega inimeste huve;
 4. annab välja trükiseid ja teabematerjale;
 5. edendab nägemispuudega inimeste kultuuri-, haridus-, ja spordielu;määrab ja maksab võimalusel stipendiume ning toetusi;
 6. osutab teenuseid ja arendab muud tegevust.

Põhimõtted ja väärtused

Tegevuses lähtutakse teadmisest, et rehabilitatsioon, abivahenditega varustatus, informatsiooni kättesaadavus, hariduse omandamine ja elukutse õppimine tagab nägemispuudega inimesele kergema sisenemise tööturule ja seal püsimise haritud, enesekindla, avatud ja dialoogiks võimelise inimesena.

Arenguvaldkonnad

 1. Esindamine ja  kaitse
 2. Avalikustamine ja teavitamine
 3. Organisatsiooni areng (EPL areng ja liikmesorganisatsioonide areng)