Juhatus

Kogu juhatuse poole saab pöörduda aadressil juhatus@pimedateliit.ee

 

Juhatuse liikmed

 

Jakob Rosin

Esimees

Tel: 523 2932

e-post: jakob@pimedateliit.ee

 

Ago Kivilo

Auesimees

Tel: 5309 5533

e-post: epl@pimedateliit.ee

 

Priit Kasepalu

Aseesimees

Tel: 5646 8364

e-post: priit@pimedateliit.ee

 

Maimu Guzikova

Tel: 359 4542, 5836 2831

e-post: idapim@mail.ru

 

Monica Lõvi

esindaja välisküsimustes

e-post: monsalovi@gmail.com

 

Silver Pulk

Tel: 521 3696

e-post: parnupimedad@gmail.com

 

Tiina Tamm

Tel: 5380 1390

e-post: lepymty@gmail.com

 

Juhatuse koosolekute protokollid