Juhatus

Kogu juhatuse poole saab pöörduda aadressil juhatus@pimedateliit.ee

Juhatuse liikmed

Jakob Rosin

Esimees
Tel: 523 2932
e-post: jakob@pimedateliit.ee

Ago Kivilo

Auesimees
Tel: 5309 5533
e-post: agoellen007@gmail.comagoellen007@gmail.com

Priit Kasepalu

Aseesimees
Tel: 5646 8364
e-post: priit@pimedateliit.ee

Maimu Guzikova

Tel: 359 4542, 5836 2831
e-post: idapim@mail.ru

Monica Lõvi

esindaja välisküsimustes
e-post: monsalovi@gmail.com

Silver Pulk

Tel: 521 3696
e-post: parnupimedad@gmail.com

Tiina Tamm

Tel: 5380 1390
e-post: lepymty@gmail.com

Juhatuse koosolekute protokollid