Valguse Kaja

Lae alla Valguse Kaja vimane number siit! 

„Valguse Kaja“ on Eesti Pimedate Liidu ajakiri.

Ajakirja esiknumber ilmus 1990. aastal. Aastail 1990–1992 ja 1996–1998 anti aastas välja erinev arv numbreid. Alates 2000. aastast on ajakiri ilmunud kaks korda aastas. Ajakiri ei ilmunud aastail 1993–1995 ja 1999.

Tavakirjas variandi väljaandmist rahastab Eesti Pimedate Liit. Eesti Pimedate Raamatukogus on ajakiri salvestatud helikandjatele ja trükitud punktkirja.

Toimetus: