Otsid abi?

Kui sul on küsimusi nägemispuudega inimeste alaste teemade osas, vaata meie liikmesorganisatsioonide nimekirja ning leia sealt endale lähim piirkondlik või sobivaimat valdkonda esindav nägemispuudega inimeste organisatsioon. Kui oled segaduses, võta meiega ühendust.

Kust veel abi leiab?

Kui tunned, et sulle on nägemispuudega seoses ülekohut tehtud, võid alati pöörduda Õiguskantsleri Kantseleisse, mis tegeleb samuti puuetega inimeste murede lahendamisega.

Pöördumise esitamiseks vajalikud kontaktid leiad Õiguskantsleri kantselei kodulehelt.

Õigusabi

Eesti Puuetega Inimeste Kojas saavad õigusabi inimesed, kellel on tuvastatud puue ning ka nimetatud sihtrühmaga seotud pereliikmed või hooldajad töövõime või puude raskusastme hindamist puudutavates küsimustes.

Koja koostööpartner Sihtasutus Õigusteenuste Büroo pakub õigusnõustamise teenust puudega inimestele üle Eesti. Erivajadusega inimese elukondlike õigusküsimuste lahendamiseks võivad sihtrühma esindajatena nõustamisele pöörduda ka sihtrühma hooldajad või pereliikmed.

Õigusaktid

Nägemispuudega inimeste elu erinevaid valdkondi käsitlevad olulisemad seadused ja määrused.

– Puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerimise seadus – Sotsiaalhoolekande seadus – Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus – Riikliku pensionikindlustuse seadus – Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus – Töövõimetoetuse seadus – Tööturuteenuste ja -toetuste seadus – Ehitusseadustik – Liiklusseadus – Ühistranspordiseadus – Autoriõiguse seadus – Meediateenuste seadus – Muuseumiseadus

– Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed; sotsiaalkaitseministri määrus nr 74. – Üliõpilaste riiklike stipendiumite liigid, suurused ning nende määramise üldtingimused ja kord; haridus- ja teadusministri määrus nr 37, 16.08.2019. – Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele; ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määrus nr 28, 29.05.2018. Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused; sotsiaalministri määrus nr 90, 23.12.2010