Noorteorganisatsiooni loomine

Projekt Nägemispuudega noorte üle-eestilise huvikaitseorganisatsiooni loomine

Projekti eesmärgiks on arendada välja hästi toimiv ja jätkusuutlik nägemispuudega noorte üle-eestiline koostöövõrgustik, mis hakkab tegelema huvikaitsetööga.

Eesti Pimedate Liit, koostöös oma koostöövõrgustiku organisatsioonidega, otsib üles aktiivsed nägemispuudega 16 – 35 aastased noored üle Eesti ja innustab neid läbi ühistegevuste ja koolituste, tegutsema üheskoos nägemispuudega noorte huvide ja õiguste kaitsmisel. Projekti raames toimuvad nägemispuudega noortele ligipääsetavad koolitused, kus õpetatakse, kuidas toimib kodaniku algatusel põhinev organisatsioon ja kuidas seda juhtida, kuidas toimub avalikkuse teavitamine, poliitika kujundamine ja milliste organisatsioonide kaudu oma huvikaitset teostada, kuidas leida rahastust oma ideedele ja kirjutada projektitaotlusi, noored saavad ülevaate Eesti ettevõtlusmaastiku toimimisest sh mittetulundusühingute seadusandlusest.

Praktilise tööna korraldavad nägemispuudega noored ise ligipääsetavad töökoosolekud, töötoa ja suveseminari.

Projekti soovitavaks tulemuseks on noorte enda poolt loodud ja juhitava koostöövõrgustiku või organisatsiooni teke, mille kaudu hakkavad noored ise nägemispuudega noorte huvikaitsega tegelema, andes sisendi vabariiklikul ja Euroopa Liidu tasemel vajalikuks noorte nägemispuudega inimeste huvide ja õiguste eest seismiseks.

Mida projekti käigus ette võetakse?

2021 sügisel toimub noorte esimene kokkusaamine Nelijärvel.

Sügis 2021 kuni kevad 2022 toimuvad koolitused:

  • Kodanikualgatus ühiskonnas;
  • Rahastusvõimaluste leidmine ja projektikirjutamise algtõed;
  • Avalik esinemine;
  • Ettevõtluskeskkond Eestis;
  • Meediasuhtlus;

 

Suvel 2022 korraldavad noored ise kahepäevase suveseminari.

 

Projekti elluviimist toetab Avatud Eesti Fond ja projekt kestab 01.05.2021 – 31.12.2022

 

valge- ja oranźikirju maakera kujutis.  Aktiivsete Kodanike Fondi logo. Logo vasakul poolel on ülevalt alla kirjas Iceland, Liechtenstein, Norway ja logo paremal allosas Active citizens fund. Logo ülaosas on neli ristkülikut, neid läbib pikk joon.