Noorteorganisatsiooni loomine

Aktiivsete Kodanike Fondi logo. Logo vasakul poolel on ülevalt alla kirjas Iceland, Liechtenstein, Norway ja logo paremal allosas Active citizens fund. Logo ülaosas on neli ristkülikut, neid läbib pikk joon.

Projekt Nägemispuudega noorte üle-eestilise huvikaitseorganisatsiooni loomine

Projekti eesmärgiks on arendada välja hästi toimiv ja jätkusuutlik nägemispuudega noorte üle-eestiline koostöövõrgustik, mis hakkab tegelema huvikaitsetööga.

Eesti Pimedate Liit, koostöös oma koostöövõrgustiku organisatsioonidega, otsib üles aktiivsed nägemispuudega 16 – 35 aastased noored üle Eesti ja innustab neid läbi ühistegevuste ja koolituste, tegutsema üheskoos nägemispuudega noorte huvide ja õiguste kaitsmisel. Projekti raames toimuvad nägemispuudega noortele ligipääsetavad koolitused, kus õpetatakse, kuidas toimib kodaniku algatusel põhinev organisatsioon ja kuidas seda juhtida, kuidas toimub avalikkuse teavitamine, poliitika kujundamine ja milliste organisatsioonide kaudu oma huvikaitset teostada, kuidas leida rahastust oma ideedele ja kirjutada projektitaotlusi, noored saavad ülevaate Eesti ettevõtlusmaastiku toimimisest sh mittetulundusühingute seadusandlusest.

Praktilise tööna korraldavad nägemispuudega noored ise ligipääsetavad töökoosolekud, töötoa ja suveseminari.

Projekti soovitavaks tulemuseks on noorte enda poolt loodud ja juhitava koostöövõrgustiku või organisatsiooni teke, mille kaudu hakkavad noored ise nägemispuudega noorte huvikaitsega tegelema, andes sisendi vabariiklikul ja Euroopa Liidu tasemel vajalikuks noorte nägemispuudega inimeste huvide ja õiguste eest seismiseks.

Kui oled 16 – 35 aastane nägemispuudega noor ja soovid projektist osa võtta, siis palun registreeri end siin

Projekti elluviimist toetab Aktiivsete Kodanike Fond ja projekt kestab 01.05.2021 – 31.05.2023

Mida projekti käigus ette võeti?

2021 sügisel toimus noorte esimene veebiseminar, kus tutvustatakse projekti tegevusi ja eesmärke.

Sügis 2021 kuni kevad 2023 toimusid koolitused (kliki pealkirjal, et jõuda uudiseni):

Suvel 2023 korraldasid noored kahepäevase suveseminari Nelijärve Puhkekeskuses.

päikesekollasel taustal lendavad oranži ja rohelise kirjud liblikad. Postri ülaosas on tume-tumesiniste tähtedega kaare kirjutatud EPL Noorte Suvekool ja selle all 2023. Liblikatele pakuvad taustal seltsi ka kaks stiliseeritud suurt lille - oranži ja punane

Establishing a national advocacy organization for the visually impaired young people in Estonia

The aim of the project is to set up a well-functioning and sustainable national advocacy organization for the visually impaired young people in Estonia. The organization will protect the interests of the vulnerable target group.

The Estonian Blind Union, together with the organizations belonging to its co-operation network, will seek out active young people with visual impairment all over Estonia and encourage them, by means of joint activities and trainings, to work together to protect the interests and rights of visually impaired young people.

The project includes organising trainings that are accessible to visually impaired young people. The aim of the trainings is to teach them the principles of citizens’ initiatives – how they are run, how the public is informed, how policy-making is done, which organizations are there to protect their interests, how to find funding for their ideas and how to write project applications. The participants will learn about the functioning of Estonian business landscape, including legislation on non-profit organizations.

As practical work, young people with visual impairment will organize accessible meetings, a workshop and a summer seminar. At the end of the project, a working meeting will be held to assess the achievement of the goals set in the project, to decide on the further activities of the advocacy organization.

The desired outcome of the project is the formation of an advocacy organization that is created and managed by the young people themselves, through which they will start to protect the interests of visually impaired young people, providing input at the national and European Union levels to advocate for young visually impaired people.

Within the framework of the project, the Estonian Blind Union will cooperate with its member associations, the Estonian Chamber of Disabled People, Tartu Emajõe School, Tallinn Helen School, Ministry of Social Affairs, Estonian National Social Insurance Board, Estonian Unemployment Insurance Fund, Education and Youth Board and Estonian Society of Ophthalmologists.

valge- ja oranźikirju maakera kujutis.