Avalik esinemine

Noorte üle-eestilise huvikaitseorganisatsiooni loomineAktiivsete Kodanike Fondi logo. Logo vasakul poolel on ülevalt alla kirjas Iceland, Liechtenstein, Norway ja logo paremal allosas Active citizens fund. Logo ülaosas on neli ristkülikut, neid läbib pikk joon.

2021 – 2023

 

20. – 21. aprill 2022 toimus avaliku esinemise loeng. Koolitus toimus Haapsalu Hestia spas ning noored said esimest korda projekti jooksul kokku.

Lektoriks oli Janek Tuttar ning loengus said noored teoreetilisi ja praktilisi teadmisi avaliku esinemise kohta.

Nägemispuudega noortele on oluline teada, kuidas tajuda oma kuulajaskonda. Lektoril oli varasem nägemispuudega inimestele loengute korraldamise kogemus.

Õhtul tekkis vestlusring ja arutati edasisi tegevusplaane. Kokku võttis koolitusest osa 15 inimest ning osalejate tagasiside koolitusele oli väga hea.

 

 

 

valge- ja oranźikirju maakera kujutis.