Eesti Pimedate Liidust

Eesti Pimedate Liit on nägemispuudega inimeste ühingute ja nägemispuudega inimestega tegelevate ühingute ning sihtasutuste katusorganisatsioon. Liidu eesmärk on kaitsta nägemispuudega inimeste huve, esindada nägemispuudega inimesi riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Eesti Pimedate Liitu kuulub 16 liikmesühingut

Eesti Pimedate Liidu põhiülesanne on kaitsta nägemispuudega inimeste huve riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil, järgides ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni ja Eesti Vabariigi invapoliitika üldkontseptsiooni.

Viimased uudised

Kirja suurus