Makseterminalide paremate ligipääsetavuslahenduste arendamine

1. veebruar 2024

EPLi esimees Jakob Rosin juhib Euroopa PImedate Liidu töörühma, mis on loob soovitused erinevatele kaardimakse terminalide tootjatele, pankadele ja ka makseid vastu võtvate asutustele, et muuta kaardimakse terminalid ligipääsetavamaks nägemispuudega inimestele.

Makseterminalide arendamisse ja kasutajatestimisse on väga tähtis kaasata nägemispuudega kasutajaid. Nende väärtuslikud teadmised ja tagasiside annavad olulisi juhiseid võimalikult kasutajasõbraliku ja ligipääsetava ostukogemuse loomisel.
Nägemispuudega inimesi kogu arendustsükli jooksul aktiivselt kaasates saavad makseterminalide tootjad paremini mõista sihtkasutajate ees seisvaid väljakutseid. Selline koostööpõhine lähenemine tagab, et lõpptoode vastab nägemispuudega klientide erinevatele vajadustele, mille tulemuseks on kaasavam ja kasutajakesksem lahendus.

Kuigi Euroopa ligipääsetavuse seadus kehtestab õigusaktid ja annab üldisi soovitusi, ei määratle see praegu ligipääsetavate makseterminalide spetsiifilisi tehnilisi nõudeid. Sellega seoses püüab Euroopa Pimedate Liit täiendada Euroopa ligipääsetavuse seadust, pakkudes täiendavat teavet nägemispuudega kasutajate ainulaadsete vajaduste kohta. Juhendi eesmärk on anda soovitusi, lahendusi ja parimaid tavasid ligipääsetavate makseterminalilahenduste arendamiseks, täites lünga ja tagades, et seadus vastab tõhusalt kõigi nägemispuudega kasutajate vajadustele.

Euroopa ligipääsetavuse seadus seab makseterminalide tootjatele ajakava ligipääsetavate lahenduste pakkumiseks 28. juuniks 2025.

EBU kodulehel saab soovitusi lugeda siit: https://www.euroblind.org/publications-and-resources/latest-news/ebu-recommendations-enhancing-accessibility-payment