Raamatud

Siit lehelt leiate valiku raamatuid nägemispuudest, nägemispuudega inimeste elust ja rehabilitatsioonist. Samuti ka ilukirjandust nägemispuudega autoritelt.

Raamatud nägemispuudega inimeste elust, õpetamisest ja rehabiliteerimisest

 • Eesti punktkirja käsiraamat / koostajad Anneli Nellis, Ilona Tars, Kadri Kutsar, Monica Lõvi, Julia Trofimova, Vello Vart. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2012
 • 15 aastat vabaharidustööd Eesti Pimedate Muuseumis 1987–2002 / koostaja Aldo Kals. Tartu : Eesti Pimedate Muuseum, 2002
 • Eesti NSV Pimedate Ühingu Tartu Õppe-Tootmiskombinaat / koostajad Aldo Kals jt. Tallinn : Valgus, 1987
 • Eesti Pimedate Muuseumi hoolekogu 1980–1995 / koostaja Aldo Kals. Tartu, 1996
 • Eesti Pimedate Ühingu Tallinna Õppe-Tootmiskombinaat 100. Tallinn : Valgus, 1989
 • Kals, Aldo. Eesti NSV Pimedate Ühing 35. Tallinn : Valgus, 1986
 • Kals, Aldo. Eesti pimedate õpetamise ajalugu. Tartu : Eesti Pimedate Muuseum, 1999
 • Kals, Aldo. Kaks elu. Tallinn : A. Kals, 2020
 • Kals, Aldo. Tallinna Pimedate Kool 1883–1914. Tallinn : Valgus, 1988
 • Kals, Aldo. Tartu pimedad solistid 1938–1972. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2008
 • Kals, Aldo. Tartu pimedate koolid 1922–1945. Tartu : A. Kals, 1995
 • Kolmveerand sajandit pimedate tööd ja elukooli Tartus: EPITAR-75 / koostaja Erich Asumäe. Tartu : Epitar, 1997
 • Lehekülgi Eesti pimedate ajaloost. I: eluloolisi artikleid / koostaja Aldo Kals. Tallinn : Eesti Pimedate Ühing, 1991
 • Lehekülgi Eesti pimedate ajaloost. II: eluloolisi artikleid / koostaja Aldo Kals. Tartu : Eesti Pimedate Muuseum, 1996
 • Lehekülgi Eesti pimedate ajaloost. III: eluloolisi artikleid / koostaja Aldo Kals. Tartu : Eesti Pimedate Muuseum, 2001 . Lehekülgi Eesti pimedate ajaloost. IV: elu- ja ajaloolisi artikleid / koostaja Aldo Kals. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2006
 • Lehekülgi Eesti pimedate ajaloost. V: elu- ja ajaloolisi artikleid / koostaja Aldo Kals. Tallinn ; Tartu : Tartu Emajõe Kooli Pimedate Haridusloo Muuseum, 2011
 • Tartu Emajõe Kool aastatel 1947–2012 / koostaja Aldo Kals. Tallinn: A. Kals, 2013
 • Tartu Emajõe Kool sõnas ja pildis 1883–2013 / koostaja Aldo Kals. Tallinn: Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium, 2014
 • Vassenin, Aleksander. Nägemispuudega inimesed. Tallinn : Eesti Puuetega Inimeste Koda, 2003

Ilukirjandus nägemispuudega autoritelt

 • Anton, Arnold. Artikleid muusikast, muusikuist ja muustki. Pärnu : Perona, 1994
 • Anton, Arnold. Videvikuvirvad: jutustusi, artikleid, värsse, noote. Pärnu : A. Anton, 2006
 • Kungla, Henn. Õpilane Henn suure kuuse alt. Tallinn : Eesti Pimekurtide Tugiliit, 2002
 • Siil ja jänes. Haapsalu : A. Oraveer, 2009
 • Tegu ja tagajärg. Haapsalu : A. Oraveer, 2009
 • Tegu ja tagajärg II. Haapsalu: A. Oraveer, 2012
 • Kuusõalonõ. Eeläne ja täämbäne elo. Tartu: Seto Kolledži Ühing. 2013
 • Kuusõalonõ. Handśak värk. Obinitsa : Setomaa Valdu Liit, 2016
 • Kuusõalonõ. Seto rahvas murrõh ja rõõmuh. Obinitsa : Setomaa Valdu Liit, 2010
 • Maria Elise. Eluteater. Kuressaare : M. Elise, 2000
 • Maria Elise. Valged väljad. Kuressaare : M. Elise, 1995
 • Peucker, Doris. Hetked. Metsakasti : Paljasjalg, 2019
 • Pilvistu, Vaike. Hingeaken: Luuletusi. Tallinn : Eesti Raamat, 1982
 • Pilvistu, Vaike. Käed. Tallinn : Eesti Raamat, 1985
 • Pilvistu, Vaike. Suur tee kõliseb kõrva. Tallinn : Eesti Raamat, 1987
 • Öövalgus : Eesti nägemisvaegurite luuletusi. Tartu : Lõuna-Eesti Pimedate Ühing, 2001