Muuseumid

Mitmes muuseumis on tehtud tööd ekspositsioonide muutmiseks pimedatele ja vaegnägemisega inimestele ligipääsetavaks. Paigaldatud on juhtteid, valmistatud kombatavaid makette, audiogiide, punktkirjas ja kirjeldustõlkega selgitusi.

ligipääsetavaid muuseume

Eesti Meremuuseum. Muuseumis on nii kombatavad juhtteed, reljeefsed ruumiplaanid, kui ka kirjeldustõlkega audiogiid ning võimalus tellida giidiga ekskursioone.

Muuseumiseaduse kohaselt arvestab muuseum oma ülesannete täitmisel muu hulgas laste ja puuetega inimeste vajadusi. Muuseumiseaduse § 20 lõike 3 kohaselt tuleb riigimuuseumi osutatud teenuste eest tasu kehtestamisel arvestada, et muuseumi külastamine on kaheksa-aastasele ja nooremale lapsele, puudega kuni 16-aastasele isikule ning tema saatjale ja sügava puudega 16-aastasele ja vanemale isikule ning tema saatjale tasuta.

Sama nõue kehtib ka riigi poolt asutatud sihtasutusena tegutsevale muuseumile.

Osa muuseume on laiendanud tasuta külastamist kõigile puuetega inimestele ja nende saatjatele.