Meist

Eesti Pimedate Liit on 1921 aastast tegutsev üle-eestiline nägemispuudega inimeste ühingute katusorganisatsioon. Liit kaitseb ning esindab nägemispuudega inimeste huve riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil. Liidu põhiülesanne on olla huvikaitseorganisatsioon ning seista selle eest, et nägemispuudega inimesed saaksid ülejäänud ühiskonnaga võrdse ligipääsu kõigile Eesti ühiskonnas eksisteerivatele teenustele, toetustele ja muudele õigustele.

Oma tegevustes lähtub MTÜ Eesti Pimedate Liit vabaühenduste eetikakoodeksist. Koodeksiga saab tutvuda siin.

Kuuluvus

Eesti Pimedate Liit kuulub järgmistesse organisatsioonidesse:

Koostöö

Eesti Pimedate Liit teeb nägemispuudega inimeste probleemide lahendamisel koostööd ministeeriumide, ametite, avalik-õiguslike juriidiliste isikute ja mittetulundusühingutega.

Olulisemad koostööpartnerid on:

Eesti Pimedate Liit osaleb Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevuses ja projektides.

Tähtsaim välispartner on Soome Nägemispuudega Inimeste Liit

Õppereis Soome (2014), (link)

Õppereis Soome (2017), (link)

Koostööd tehakse ka Läti Pimedate Ühingu ning Leedu Pimedate ja Vaegnägijate Liiduga (link ülevaatele)

Ülevaade tegevusest (tulekul)

Nägemispuudega inimestega seotud tähtpäevi

4. jaanuar – ülemaailmne punktkirjapäev, punktkirja looja Louis Braille sünniaastapäev. Maailma Pimedate Liit võttis 2000. aastal Melbourne’is toimunud täiskogul vastu resolutsiooni, mis kinnitas Louis Braille sünnikuupäeva ülemaailmseks punktkirjapäevaks. Esimest korda märgiti seda päeva aastal 2001, Eestis 2004. aastal.

Aprilli viimane kolmapäev – rahvusvaheline juhtkoerte päev.

27. juuni – Helen Kelleri sünniaastapäev

27. september – retiniitikute päev

Oktoobri teine neljapäev – ülemaailmne nägemise päev

15. oktoober – ülemaailmne valge kepi päev. USA president Lyndon Johnson tegi 1964. aastal ettepaneku kuulutada 15. oktoober ülemaailmseks valge kepi päevaks. Pimedate organisatsioonid märgivad seda päeva valge kepi tutvustamisega ning nägemispuudega inimeste erivajadustele tähelepanu juhtimisega. Eestis märgiti seda päeva esmakordselt 1987. aastal.

20. oktoober – ettelugemispäev

14. november – ülemaailmne diabeedipäev

3. detsember – rahvusvaheline puuetega inimeste päev

Ava kalender kõigi sündmustega