Eesti Pimedate Liidu liikmeteks on nägemispuudega inimesi esindavad regionaalsed või üleriigilised organisatsioonid

MTÜ Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing

Registrikood: 80165347
Kontakt: Kaili Mikk 553 6685, Silver Pulk 521 3696
e-post: juhtkoerakasutajad@gmail.com
Koduleht: juhtkoerakasutajad.ee
Facebook: MTÜ Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing
Aadress: Ringtee 1, Tartu maakond, Tartu linn, 51013.
A/a (konto annetusteks):
MTÜ Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing EE227700771008290358
Tutvustus
Ühingu eesmärgiks on nägemispuudega inimeste integreerimine ühiskonda. Tutvustame juhtkoeri nägemispuudega inimestele ja avalikkusele, et inimesed teaksid, kes ja missugune on juhtkoer ja mis on tema ülesanded. Seisame juhtkoerakasutajate õiguste eest ja korraldame treeningpäevi ja -laagreid.

 

MTÜ Eesti Nägemispuuetega Laste Vanemate Liit

Registrikood: 80007714
Esimees: Aivar Jaeski
tel: 506 7083
e-post: enlvl.liit@mail.ee
Facebook: ENLVL
A/a (konto annetusteks): EE172200001120176839
Tutvustus
Eesti Nägemispuudega Laste Vanemate Liidu (edaspidi ENLVL) koondab nägemispuuetega laste vanemaid, hooldajaid ja nende toetajaid. Liidu eesmärk on kaasa aidata nägemispuuetega laste ja perede rehabiliteerimisele ning ühiskonda integreerumisele, neile võrdsete võimaluste tagamine osavõtuks täisväärtuslikust elust.
Liidu liikmed on olnud üksteisele toeks jagades oma kogemusi ja lahendusi, selleks viime läbi aastaseid ühisüritusi. Oleme hankinud tavakoolis õppivatele lastele dubleerivaid abivahendeid, et nad ei peaks raskeid trükimasinaid, joonestustarbeid või kuvareid kodu ja kooli vahet vedama. Lisaks oleme aidanud koostada Eesti punktkirja standardit ja võidelnud abiõpetajate olemasolu eest koolides kus meie lapsed õpivad.

 

 

MTÜ Eesti Pimemassööride Ühing

Juhatuse esimees: Margus Kiin
tel: 5561 6818
e-post: info@pimemassoorid.ee
Koduleht: pimemassoorid.ee
Aadress: Tondi 8a, 11313 Tallinn

 

MTÜ Guide Running Estonia

Juhatuse liige: Gerli Tauman
tel: 55589758
e-post: guiderunningestonia@gmail.com
Facebook: guiderunningestonia

 

MTÜ Ida-Eesti Pimedate Ühing

Juhatuse esimees: Maimu Guzikova
tel: 359 4542, 5836 2831
e-post: idapim8@gmail.com
Aadress: Jõesuu 27, 20609 Narva

 

SA Juht- ja Abikoerte Kool

Juhataja: Mati Malm
tel: 529 9193
e-post: mati@juhtkoer.ee
Koduleht: juhtkoer.ee
Facebook: EestiJuhtjaAbikoerteKool
Aadress: Taara pst 12–1, 51005 Tartu

 

MTÜ Jumalalaegas

Juhataja: Janar Vaik
tel: 5383 8129
e-post: laegas@laegas.ee
Koduleht: laegas.ee. Abivahendid leiab aadressilt silmalaegas.ee
Facebook: Silmalaegas
Skype: jumalalaegas
Aadress: Tamme 3, 75201 Aruküla, Harjumaa

 

MTÜ Järvamaa Pimedate Ühing

Juhatuse esimees: Helgi Mõttus
tel: 5554 1639
e-post: jarvakoda@gmail.com
Aadress: Lai 33, 72720 Paide

 

MTÜ Lõuna-Eesti Pimedate Ühing

Registrikood: 80016825
Esimees: Tiina Tamm
tel: 5380 1390
e-post: lepymty@gmail.com
Aadress: Ringtee 1, 51013, TARTU
Koduleht: http://lepy.ee/
Facebook: lepymty
A/a (konto annetusteks): EE951010152001605009 SEB pank
Tutvustus
Mittetulundusühing Lõuna-Eesti Pimedate Ühing on avalikes huvides tegutsev füüsiliste ja juriidiliste isikute vabatahtlik heategevuslik ühendus.
Ühingus on võimalik sisukalt vaba aega veeta. Korraldatakse huvitavaid üritusi, väljasõite, teatrikülastusi ning tِِöötavad mitmed huviringid, lisaks huvitegevusele pakub ühing erinevaid teenuseid.

 

 

MTÜ Läänemaa Nägemisvaegurite Ühing

Registrikood: 80241410
Esimees: Mihail Kovalenko tel 5362 4916
Kontaktisik: Tiiu Leidsalu tel 5850 3765
e-post: lnyhing@gmail.com
Aadress: Haapsalu linn, Kastani 7, 90508
A/a (konto annetusteks): SEB EE291010220062865011
Tutvustus
Selleks, et ühing oleks jätkusuutlik, korraldame nägemispuudega inimestele vähemalt kord kuus rehabilitatsiooni, koolitusi, abivahendite tutvustamist, väljasõite teistesse pimedate ühingutesse ja muid üritusi. Edendame nende inimeste kultuurielu ja toetame vaba aja veetmist. Ühing teeb koostööd nägemispuudega inimestega puutumuses olevate organisatsioonide ja teiste puuetega inimeste ühendustega.
LNÜ annab nägemispuudega inimestele mitmekülgset abi, et iseseisvalt igapäevaelus toime tulla. LNÜ toetab kord kuus vaba aja veetmist klubi „Pääsusilm” kooskäimistel.
LNÜ ootab uusi liikmeid, et nägemispuudega inimesed saaksid parandada ühiselt oma elukvaliteeti ja tunda end ühiskonna täisväärtuslike liikmetena.

 

MTÜ Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskus

Juhatuse esimees: Külli Kärt
tel: 557 5310
e-post: info@nirkkeskus.ee
Koduleht: nirkkeskus.ee
Aadress: Tondi 8a, 11313 Tallinn

 

MTÜ Nägemispuuetega Inimeste Kohtla-Järve Ühing

Juhatuse esimees: Natalja Smirnova
tel: 332 2577, 5386 3818
e-post: natalja.smirnova2009@gmail.com
Aadress: Lehola 4–4, 31025 Kohtla-Järve

 

MTÜ Põhja-Eesti Pimedate Ühing

Registrikood: 80059823
tel: 674 8945
e-post: ppy@ppy.ee
Koduleht: ppy.ee
Facebook: PohjaEestiPimedateUhing
FB grupp: Pimedad ja vaegnägijad käsitöömeistid
Instagram: pohjaeestipimedateuhing
Podcast: https://lihtsaltpime.ppy.ee/
Aadress: Tondi 8A, Tallinn
A/a (konto annetusteks):
Põhja-Eesti Pimedate Ühing EE722200221052069616
Tutvustus
Põhja-Eesti Pimedate Ühing on nägemispuudega inimesi koondav, nende õiguste eest seisev
ja neile erinevaid teenuseid osutav organisatsioon. Põhja-Eesti Pimedate ühingu missiooniks on toetada nägemispuudega inimesi ühiskonda lõimumisel tagamaks nende võrdväärne toimetulek ning kaasatus.
PPÜ majas (Tondi 8a) asub Põhja-Eesti regioonis ainulaadne pimedatele ja vaegnägijatele
teenuseid pakkuv tegevuskeskus, mida võib nimetada Eesti suurimaks pimedate töö-, vaba aja ja rehabilitatsioonikeskuseks.
Lisaks on teenuseid, mis on mõeldud kasutamiseks ka laiemale sihtrühmale.
Põhja-Eesti Pimedate Ühing võimaldab oma liikmetel tegeleda erinevate käsitöö-, kultuuri- ja
sporditegevustega. Tagatud on töötamise ja eneseharimise võimalused. Korraldatakse ühisüritusi, matku, ekskursioone jne

 

MTÜ Pärnu Pimedate Ühing

Registrikood: 80065723
Juhatuse esimees: Silver Pulk
tel: 521 3696
e-post: parnupimedad@gmail.com
Facebook: Pärnu Pimedate Ühing
Aadress: Riia mnt. 15-15, 80019 Pärnu
A/a (konto annetusteks)
Pärnu Pimedate Ühing EE557700771003019754
Tutvustus
Ühingu eesmärgiks on nägemispuudega inimeste huvide kaitsmine ning esindamine tagamaks neile võrdsed võimalused ühiskonna elust osavõtmiseks. Korraldame nägemispuudega inimestele infopäevi, kogemusnõustame ja oleme nõu ja vajadusel ka jõuga abiks kõigile, kes meie poole pöörduvad.

 

MTÜ Saaremaa Pimedate Ühing

Registrikood: 80241427
Juhatuse esimees: Anneli Lõhmus
tel: 455 4515, 5693 7084
e-post: lohmusanneli@gmail.com
Aadress: Pikk 39, 93812 Kuressaare

 

MTÜ Viljandimaa Pimedate Ühing

Registrikood: 80139054
Juhatuse esimees: Arvu Sarv
tel: 5665 5688
e-post: sarvarvu@gmail.com
Aadress: Posti 20, 71004 Viljandi
Tutvustus
Nägemispuudega ja -häirega inimeste psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni tegevused ja nõustamine; terviseteadlikkuse arendamine; toitumisnõustamine; iseseisva toimetulekuvõime suurendamine füüsilisel ja vaimsel tasandil; nägemisabivahendite soetamisele kaasaaitamine ja nende kasutamise juhendamine; Ilukirjanduse- ja teaberaamatute skaneerimine ja helindamine audioraamatuteks; koostöö Viljandi linna ja omavalitsuste sotsiaaltöötajatega; koostegevused Viljandi Puuetega Inimeste Nõukojaga, Eesti Pimedate Raamatukoguga, Viljandi Linnaraamatukoguga, Viljandi Linna Päevakeskusega, Viljandi Pärimusmuusika Aidaga ja teatriga „Ugala“ jpm.