Projekteerimisjuhend

Nägemispuudega inimestele ligipääsetav keskkond

 

 

2015. aastal esitas Eesti Pimedate Liit Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile projekti „Eesti Pimedate Liidu arendamine nägemispuudega inimestele ligipääsetava keskkonna kujundamise kompetentsikeskuseks“ taotluse.

Projekt sai rahastuse ning see viidi läbi perioodil 01.05.2015–31.08.2016.

Projekti raames on valminud projekteerimisjuhend „Ehitatud keskkonna ligipääsetavus nägemispuudega inimestele”.

Loe ka Euroopa Pimedate Liidu juhendit teksti ligipääsetavuse osas.