EPL käis külas Leedu Pimedate ja Vaegnägijate Ühingul

12. märts 2024

4. märtsil käis EPLi delegatsioon külas Leedu Pimedate ja Vaegnägijate Ühingul (LASS) Vilniuses!

Külastasime LASSile kuuluvat lüliti- ja pistikupesi tootvat tehast Liregus.

Vabrik on erinevate nimetuste all tegutsenud juba 80 aastat! Alustati elektrijuhtmete tootmisega ning NSV Liidu ajal hakati liikmesriikidele tootma erinevaid pistikupesi ja lüliteid. Lireguse direktor Leon Kirkilovskis on vabrikuga seotud olnud juba aastakümneid ning rõhutab, et nende toodete kõrge kvaliteet on see, mis aitas neil Leedu iseseisvuse alguses vee peale jääda ning edasi areneda. Tänapäeval on Liregus Leedu suurim lülitite ja pistikupesade tootja ning nende tooteid võib leida ka Eestis Bauhausist ning K-Rauta online poest!

EPLi esimees Jakob Rosin katsetab Lireguse tehases masinaid

Jakob sai ka tehases proovida, kuidas tootmine käib!

 

Külastasime ka hiljuti renoveeritud Leedu audiosensoorset raamatukogu. Uues majas on taktiilsed majajuhid, põrandal kollase kontrastiga taktiilsed juhtteed ning Braille numbritega märgistatud garderoobikapid.

Vasakult paremale – Leedu audiosensoorse raamatukogu direktor Inga Davidonienė, LASSi juhatuse aseesimees Vilmantas Balčikonis, EPLi esimees Jakob Rosin ja raamatukogu teaberessursside juhataja Dalia Balcytytte – seisavad pimedate raamatukogu fuajees pimedate kirja leiutaja Louis Braille büsti ees

 

Pärastlõunal ühines meiega Läti Pimedate Liit ning toimus ühine ümarlauaarutelu Baltimaade pimedate ja vaegnägijate ühingute olukorrast ja toimetustest. Päeva lõpus kinnitati kolme riigi edasine koostöökava.

Suur tänu Leedu Pimedate ja Vaegnägijate Ühingule sisurikka päeva eest!