Nägemispuudega inimeste organisatsioonid ning nende toimimine Eestis

Noorte üle-eestilise huvikaitseorganisatsiooni loomineAktiivsete Kodanike Fondi logo. Logo vasakul poolel on ülevalt alla kirjas Iceland, Liechtenstein, Norway ja logo paremal allosas Active citizens fund. Logo ülaosas on neli ristkülikut, neid läbib pikk joon.

2021 – 2023

 

Veebikoolitus “Nägemispuudega inimeste organisatsioonid ning nende toimimine Eestis” toimus 14.detsembril 2021. aastal.

Seminari eesmärgiks oli tutvustada puuetega inimeste organisatsioonide toimimist Eestis ning puudega inimeste võimalustest enda õiguste eest seista.

Koolituste ettekanded:

1. Mis on ja kuidas toimib Eesti Pimedate liit? Jakob Rosin, Eesti Pimedate Liidu Juhatuse esimees;

2. Õiguskantsleri kantselei puuetega inimeste õiguste eest seisjana: Juta Saarevet, õiguskantsleri kantselei puuetega inimeste õiguste valdkonna juht;

3. Mis on ja kuidas toimib Eesti Puuetega inimeste koda? Tauno Asuja, Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuhi kohusetäitja;

4. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve amet kui ligipääsetavuse ühtlustaja Eestis. TTJA ligipääsetavuse peaspetsialist Kaido-Allan Lainurm ja TTJA Infoühiskonna Talituse juht Helen Rohtla.

Koolitusel osales 22 kuulajat. Osadel sihtgrupi liikmetel ei olnud võimalik koolitusel osaleda ning koolitus on järelkuulatav Eesti Pimedate liidu kodulehel:

Kuula uuesti: Eesti Pimedate Liidu veebiseminar: Nägemispuudega inimeste organisatsioonid ning nende toimimine Eestis

 

 

 

 

 

valge- ja oranźikirju maakera kujutis.