Töötuba

 

Noorte üle-eestilise huvikaitseorganisatsiooni loomineAktiivsete Kodanike Fondi logo. Logo vasakul poolel on ülevalt alla kirjas Iceland, Liechtenstein, Norway ja logo paremal allosas Active citizens fund. Logo ülaosas on neli ristkülikut, neid läbib pikk joon.

2021 – 2023

 

6. – 7. märtsil 2023. aastal toimus noorte töötuba Pärnus Estonia hotellis.

Töötoa esimene päev pühendati noorteorganisatsiooni ürituse korraldamise arutelule. Arutati ja kaaluti erinevaid üritusi ja tegevusi, mida korraldada ning jagati ära tööülesanded.

Päeva teises pooles arutati huvikaitseorganisatsiooni vajalikkust ja selle loomist. 

Teisel päeval toimus aruteluring Merike Kaljujärve eestvedamisel, kus noored said juhiseid üldise etiketi ning lauakommete kohta. 

 

 

valge- ja oranźikirju maakera kujutis.