„Aasta tegu 2022“

22. august 2022

(vasakult paremale) EPLi juhatuse liige Priit Kasepalu, tegevjuht Mari Sepp ja esimees Jakob Rosin eelmise aasta pidulikul “Aasta tegu 2021” üleandmisel Õpetajate majas Tallinnas

Eesti Pimedate Liit ootab 15. septembriks 2022 ettepanekuid tunnustuse „Aasta tegu 2022“ määramiseks. Tunnustusega soovime väärtustada ja tunnustada üksikisikuid, asutusi ning organisatsioone, kes on alates eelmise aasta 15. septembrist tööalase või ühiskondliku tegevusega andnud üleriigiliselt olulise panuse nägemispuudega inimeste elukvaliteedi tõstmisele, rehabilitatsiooni, hariduse, kultuuri ja spordi edendamisele ning ühiskonnas tuntuse suurendamisele.

Tunnustuseks on meene ja EPLi tänukiri ning kandidaate võivad esitada üksikisikud, organisatsioonid ja asutused.

Kandidaatide esitamiseks saatke taotlus koos põhjendusega EPLi e-postile epl@pimedateliit.ee,

või postiaadressile Raua 1, 10124 Tallinn.

Taotluses peavad olema märgitud kandidaadi nimi ja esiletõstmist vääriva teo lühikirjeldus koos ettepaneku tegija nime, kontaktandmete ning allkirjaga. (Tunnustust ei anta organisatsioonidele, mis on loodud ja tegutsevad nägemispuudega inimeste heaks, ega EPL liikmete liikmetele)

Tunnustuse andmise otsustab EPLi juhatus.

Tunnustused antakse üle oktoobris toimuval valge kepi päeva tähistaval üritusel.