Eesti Pimedate Liit juhib koalitsiooniläbirääkijate tähelepanu nägemispuudega inimeste valdkonna probleemkohtadele

19. jaanuar 2021

Eesti Pimedate Liit saatis käimasolevate koalitsiooniläbirääkimiste eestvedajatele märgukirja, millega juhib tähelepanu suurimatele probleemkohtadele nägemispuudega inimesi ja organisatsioone puudutavates teemades Eestis.

“Suurimaks mureks on organisatsioonide rahastamine, mis kogu puuetega inimeste valdkonnas ei ole mitte ainult häbiväärselt väike, vaid sõltub ka ebastabiilsest allikast – hasartmängumaksu laekumisest riigieelarvesse,” ütles Eesti Pimedate Liidu juhatuse esimees Jakob Rosin. “Üle 200 organisatsiooni saavad aastas kokku veidi üle miljoni euro, mis teeb näiteks meie suurimate piirkondlike organisatsioonide jaoks umbes tuhat eurot aastas riigitoetust,” tõi ta näiteks.

Keskerakonnale ning Reformierakonnale saadetud soovitustes leiab kajastamist ka teenuste stabiilsus ja tagamine, näiteks on hiljuti seadusaukude tõttu lõpetatud pikaajalise kaitstud töö tagamine nägemispuudega inimestele. “Pikaajaline kaitstud töö on tähtis, kuna mõned inimesed vajavad tööl tavalisest enam juhendamist ning töökohad kohandamist. Pilootprojekt näitas, et kaitstud töö vastu on nägemispuudega inimeste seas huvi ning paljud said seeläbi ka tööd, mis nüüdseks on teenuse kadumise tõttu lõppenud,” ütles Rosin.

Soovituste sekka mahtusid veel ligipääsetavuse teemad, haridust puudutavad küsimused ning probleemid, mis puudutavad juhtkoerte hankimist ning ravi Eestist.

“Ehkki koalitsioon on meedias rääkinud kärbetest, loodame me, et leitakse vahendeid arendada ka üht ühiskonna haavataivamat sihtgruppi,” ütles Jakob Rosin.