Haridus

Põhi- ja gümnaasiumiharidus

Nägemispuudega lastel on võimalik omandada põhi- ja gümnaasiumiharidus nii eri- kui ka tavakoolides. Nägemispuudega õpilastele mõeldud erikoolid on Tartu Emajõe Kool ja Tallinna Heleni Kool. Tavakoolidest on õppinud ja õpib kõige enam pimedaid lapsi Vanalinna Hariduskolleegiumis.

Tartu Emajõe Kool on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav üle-eestiline riigikool nägemispuudega õpilastele. Koolis õpetatakse põhikooli riikliku ja lihtsustatud õppekava lihtsustatud ja toimetulekuõppe tasemel ning gümnaasiumi õppekava alusel. Lisaks pakutakse õppenõustamis- ja rehabilitatsiooniteenuseid ning toimetatakse elektroonilisi ja punktkirjas õppematerjale.

Koolil on õpilaskodu.

Rehabilitatsiooniteenuseid osutatakse nägemispuudega lastele ja ka täiskasvanutele.

Tallinna Heleni Kool on munitsipaalkool, kus õpetatakse kuulmispuude, nägemispuude, kõnepuude ja liitpuudega lapsi Tallinnast ning võimalusel kogu Eestist.

Koolil on õpilaskodu.

Töötab nägemispuudega laste rühmadega lasteaed.

Kõrgharidus

Nägemispuudega üliõpilastel on võimalik taotleda erivajadusega üliõpilaste stipendiumi. Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi maksmise kord ja tingimused on sätestatud haridus- ja teadusministri määrusega nr 37.

Stipendiumi suurus sõltub üliõpilase puude liigist ja raskusastmest.

stipendiumi on õigus taotleda rakenduskõrgharidusõppe, bakalaureuseõppe, magistriõppe, bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe ning doktoriõppe üliõpilastel. Määruse muudatusega võimaldatakse stipendiumi taotleda ka lisa-aastal õppivatel, kuid õppekava täiskoormusega täitvatel erivajadusega üliõpilastel.

Stipendiumi saab taotleda kaks korda õppeaastas: septembris ja veebruaris.

Erivajadustega üliõpilaste nõustamine:

– Tallinna Tehnikaülikoolis: – Tallinna Ülikoolis – Tartu Ülikoolis