Kui ligipääsetav on tuleviku-Euroopa pimedate ja vaegnägevate inimeste jaoks?

5. märts 2018

Euroopa Pimedate Liit on väljastanud uue ametliku seisukohavõtu Euroopa Ligipääsetavuse Akti kohta

Brüssel/Tallinn, 28. veebruar 2018
2015. aastast alates on Brüsselis välja töötatud ligipääsetavust käsitlevat uut regulatsiooni. Euroopa Ligipääsetavuse Akti eesmärk on kehtestada nõuded toodete ja teenuste ligipääsetavusele. ”Sellest aktist võib saada läbimurre,” ütleb Wolfgang Angermann, Euroopa Pimedate Liidu (EBU) president. On siiski oht, et see regulatsioon läbirääkimiste käigus liialt lahjeneb. 1. märtsil 2018 algavad Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahelised kolmepoolsed läbirääkimised. Niisugused läbirääkimised, mis leiavad aset suletud uste taga, on ka varem nii mõnegi ambitsioonika regulatsiooni tiibu märkimisväärselt kärpinud. Et kolmepoolsete läbirääkimiste kulgu suunata, on EBU Saksamaa pimedate ja vaegnägijate organisatsiooni eestvedamisel koostanud uue ametliku seisukohavõtu. EBU esindab 30 miljonit pimedat ja vaegnägevat eurooplast, kes peavad toodete ja teenuste ligipääsmatusega päevast päeva silmitsi seisma. ”Näiteks veebis puhkuse broneerimine, rongiga tööle sõitmine või kooli tarvis raamatu lugemine võib osutuda ületamatuks probleemiks, sest need lihtsad asjad ei pruugi meile ligipääsetavad olla,” lisab Angermann. Seetõttu nõuab EBU, et vastu võetaks akt tervikuna ning et ligipääsetavuse kohta määratletaks selged funktsionaalsed kriteeriumid, s.t millised tooted ja teenused mil moel peavad olema ligipääsetavad. Lisaks nõuab EBU ehitatud keskkonna ligipääsetavuse suhtes siduvaid reegleid ja võimalikult väheseid piiranguid ja välistusi akti kohaldatavusele.
EBU seisukohti koos põhjendustega Euroopa Ligipääsetavuse Akti kohta leiab EBU veebilehelt www.euroblind.org. Lisainfot võib küsida ka ebu@euroblind.org või tel +33147053820.