Marrakeshi lepe

28. juuni 2017

Euroopa Pimedate Liit tervitab arenguid seoses Marrakeshi leppega.

Euroopa Pimedate Liit teatas 11.05.17 pressiteates, et Marrakeshi leppega seotud direktiiv ja ülevõturegulatsioon on Euroopa tasandil heaks kiidetud. Niisiis on lubatud nägemispuudega inimestele ligipääsetavas formaadis raamatuid ja muid kirjalikke materjale nii Euroopas kui ka väljapoole Euroopat vahetada.

See on kogu maailma nägemispuudega inimestele väga hea uudis. Marrakeshi lepe ise ratifitseeriti septembris 2016 ning 30 riiki on selle juba üle võtnud. Eestis on seis selles valdkonnas hea. Meie autoriõiguses on erand, mis lubab autori nõusolekuta ja autoritasu maksmata teoseid puuetega inimestele toota ja levitada.