Nägemispuudega inimeste abistamine Tallinna Bussijaamas.

17. veebruar 2017

23.05.2016 võeti vastu majandus- ja taristuministri määrus nr 39 „Loetelu bussijaamadest, kus antakse abi puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutele“.
Tallinna Bussijaam tagab nägemispuudega isikutele abistamisteenuse Tallinna bussijaama territooriumil nii busside saabumisel kui ka väljumisel.
Abi vajadusest tuleks ette teatada vähemalt 36 tundi ajavahemikul kl 8.00–20.00 lauatelefonil 681 3409.