Onkyo punktikirjaesseede konkurss

15. aprill 2017

Punktkirjaesseede konkurss 2017

Eesti Pimedate Liit kutsub osalema Onkyo esseekonkursil.

Selle on välja kuulutanud Euroopa Pimedate Liit (EBU).

Palume võistlustööd saata 19. maiks Eesti Pimedate Liidu e-posti aadressile epl@pimedateliit.ee.

Eesti Pimedate Liit valib välja kuni viis parimat võistlustööd, laseb need tõlkida inglise keelde ja edastab hindamiseks Euroopa Pimedate Liidule. Euroopa punktkirjaesseede konkurssi viib läbi Euroopa Pimedate Liit Onkyo korporatsiooni ja Braille Mainichi nimel. Eesmärk on edendada punktkirja kasutamist, sest see võimaldab nägemispuudega inimestel teabele ligi pääseda ja olla ühiskonnaellu kaasatud.

Teemavalik on lai. Etteantud teemad on järgmised, kuid autor võib teema sõnastada ka ise.

 • „Punktkiri kui vahend, mis soodustab nägemispuudega inimeste osalemist poliitilises, majanduslikus, kultuurilises, sotsiaalses ja pereelus”
  Punktkiri infoajastul; punktkirja kasutamine, sõltumata east; punktkiri ja valimistel osalemine on mõned teemanäited.
 • „Elu koos punktkirjaga”
  Innustame õpetajaid jt punktkirjaga kokku puutuvaid inimesi kirjutama punktkirja rollist enda elus. Julgustame kirjeldama võimalikke uuendusi, tooteid ja ideid, mis edendaksid punktkirja kasutamist Euroopas.
 • „Hämmastavad lood punktkirjast”

 • „Punktkirja tulevikust”

 • „Punktkirja eelised ja puudused”


Autorid võivad tõlgendada teemasid loovalt ning kasutada neile sobivat vormi, nt oma loo jutustamine, luuletus, kiri või intervjuu. Osaleda võivad kõik EBU liikmesriikides elavad igas vanuses punktkirjakasutajad, ka nägijad. Osa võivad võtta ka need autorid, kes on eelmistel aastatel konkursil osalenud. Osaleda ei saa professionaalsed kirjutajad, s.t need, kes regulaarselt avaldavad oma kirjatöid tasu eest avatud meedias.

Üldreeglid:

 • Esseed tuleb esitada digitaalselt.
 • Iga osaleja võib esitada ühe essee.
 • Varem esitatud esseed ei või uuesti esitada.
 • Autor võib esitada emakeelse või ingliskeelse essee.
 • Emakeelse essee pikkus on 1000 sõna (pluss/miinus 10%).
 • Konkursil osaleja annab EBU-le üle oma võistlustöö autoriõigused. EBU võib avaldada võistlustöö koos autori nimega. Autoriõiguste omanikuna võib EBU lubada autoritel ja liikmesühingutel võistlustöid avaldada. Konkursi võitjad saadavad EBU-le oma foto ja annavad EBU-le loa avaldada see meedias (kaasa arvatud veebi- ja trükimeedias).

Auhinnad


 • Peaauhind – Otsuki auhind (esikoht): 2000 dollarit.
 • Suurepärase töö auhind kahes kategoorias:
  • noored (kuni 25aastased): 1000 dollarit.
  • seeniorid (üle 25aastased): 1000 dollarit.
 • Väga hea töö auhind (kaks kategooriat, mõlemas kaks auhinda):
  • noored: 500 dollarit.
  • seeniorid: 500 dollarit.

Rohket osavõttu ja nobedat sulge soovib


Ago Kivilo
Eesti Pimedate Liidu esimees