Uus silma proteesimise kabinett Tartu

12. aprill 2017

Valters’ Prosthetic Eyes Laboratory avab 2017. aastal Eestis veel ühe silma proteesimise kabineti Tartu Ülikooli Kliinikumi silmakliinikus.

Numbri saamiseks pöörduge palun dr Terell Pihlaku poole
telefonil 53319751 või terell.pihlak@kliinikum.ee.

Silmaproteesispetsialisti Valdis Valtersi esimene vastuvõtt Tartus on 10.–13.04.2017. Tööd jätkavad ka Tallinnas ja Ahtmes asuvad silma proteesimise kabinetid:
AS Ida-Tallinn Keskhaigla silmakliinik, registratuur: 6067642 või 1900;
AS Ida-Viru Keskhaigla Ahtme polikliinik, registratuur: 3311133.
E-post: vpl@vpl.lv

Nii laste kui ka täiskasvanute silmade proteesimise eest tasub Eestis riik. Täpsemat teavet saab polikliinikutest. Teave silmade proteesimise kohta: www.silmaprotees.ee.

Facebook: Valtera protēžu laboratorija