Tegevus

Eesti Pimedate Liit juhindub oma tegevuses peaeesmärgist – olla nägemispuudega inimeste ja nende ühingute koostööd ühendav lüli.

Eesti Pimedate Liidu põhiülesanne on kaitsta nägemispuudega inimeste huve riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil, järgides ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni ja Eesti Vabariigi invapoliitika üldkontseptsiooni.

Eesti Pimedate Liidu tegevuskaval põhinevad projektid, mille elluviimist toetab Eesti Puuetega Inimeste Koja kaudu Hasartmängumaksu Nõukogu.

Kirja suurus